O tomto webu

Tvůrce a majitel webu: Michal Změlík

Web píšu kompletně z vlastního zdrojového kódu. Píšu jej, protože mě fascinuje World wide web (= WWW = webové stránky v síti Internet) jako fenomén a součást dnešní doby. Web píšu ve svém volném čase, je to můj koníček.
Tzn., pokud jsem autorem zdrojového kódu, všech obrázků a videí a web je online, pak plní svůj účel. Když bude navíc někomu užitečný, tím líp.

Cílem webu není poskytovat obsah z nějaké konkrétní oblasti. Snažím se nahrávat všechno možné.

Web samotný neukládá žádná data (cookies) do prohlížeče návštěvníka ani nezaznamenává žádné údaje o návštěvnících (např. IP adresa, typ prohlížeče).

Jediné reklamy a odkazy na stránky na jiných webech můžete najít v pravém sloupci. Web je nevýdělečný, tzn. odkaz do pravého sloupce přidám, pokud chci nějaký jiný web nebo webovou stránku na jiném webu podpořit.
Nejdůležitější data v historii webu

web byl založen 20.června 2015 (den vzniku webu)

• web byl zveřejněn 27.června 2015

• Po úpravě webu 18. srpna 2017, web přestal být veřejně přístupný a jeho vývoj byl ukončen.

• Po delší době jsem se rozhodl, že web bude pokračovat. Web byl znovu zveřejněn, pravděpodobně 10. února 2019.

• první úprava webu po „přestávce“ proběhla 17. února 2019

Prohlášení o neovlivnitelnosti

Protože to považuje za nutné, tvůrce tohoto webu s cílem ujistit Vážené čtenáře o autenticitě tohoto webu, prohlašuje následující:

Tvůrce tohoto webu neovlivňují žádné negativní vlivy, které by jinak mohly ovlivnit tvorbu tohoto webu a nebude váhat kdykoliv a jakkoliv psát o

- jakékoli osobě,
- ženách, mužích, dětech, mladých, starých,
- jakékoli skupině osob,
- jakékoli klasické organizaci,
- jakékoli „mezinárodní“ organizaci,
- jakémkoliv státu,
- jakékoli rase,
- jakékoli barvě pleti,
- jakékoli sexuální orientaci,
- jakékoli národnosti,
- jakékoli ideologii,
- jakémkoli náboženství,
- jakékoli sektě,
- jakékoli lidské vlastnosti,
- jakémkoli člověku, který používá Internetové sociální sítě,
- jakémkoli hudebním nebo uměleckém žánru a jeho posluchačích,
- jakémkoli celospolečenském problému,
- jakýchkoli čelních představitelích totalitního státu,
- jakémkoli vojenském paktu,
- jakékoli osobě, která ovládá bojový sport,
- jakémkoli sportovním klubu,
- jakémkoli klubu sportovních výtržníků,
- jakémkoli městě,
- jakékoli vesnici,
- jakémkoli tzv. influencerovi,
- jakékoli politické straně,
- jakékoli zločinecké skupině,
- Italské mafii,
- mafii na Slovensku,
- brazilském drogovém kartelu,
a tak dále (doplňte si cokoliv),

přičemž musí být splněny tyto 3 podmínky:

1. podmínka = tvůrce tohoto webu bude mít na tvorbu webu čas,
2. podmínka = obsah webu by měl být v zájmu webu (co je zájem webu, zjistíte na začátku stránky),
3. podmínka = obsah webu nesmí být v rozporu se svědomím tvůrce webu.