Jak zjistit polohu webu a jeho uživatele

zveřejněn: 16. března 2016
poslední změna: 12. března 2020


zeměkoule s otazníkem

Z různých důvodů můžete někdy potřebovat vědět, v kterém státě, případně v kterém menším územním celku se nachází určitý web, nebo jeho uživatel připojený k Internetu.Využijeme určení místa podle IP adresy. Způsob je jednoduchý a nic se při něm neměří. Pravděpodobnost správného zjištění příslušného státu je vysoká, ale nedá se takto spolehlivě zaměřit obec, která může být ve skutečnosti kilometry daleko od místa, které vyjde jako výsledek hledání.

Nezbytná teorie

Internet

Internet je celosvětová počítačová síť. Nemá žádné řídící ústředí. Ovládají ji majitelé částí této sítě s ohledem na případné požadavky států, na jejichž území se nachází jejich část sítě.

Počítačová síť jsou navzájem propojené počítače(počítačová zařízení jako „chytrý“ telefon, dotykový počítač, stolní počítač, server). Počítače mohou být propojeny drátově nebo bezdrátově. V sítí jsou i ostatní prvky jako směrovač, přepínač, most, rozbočovač, opakovač, brána.

IP adresa

IP adresa je jediná internetová adresa, platná napříč celou sítí Internet. Když chcete něco ze svého počítače poslat internetem na počítač na druhém konci světa, musíte znát jeho IP adresu nebo ji musí mít k dispozici Váš počítač. IP adresa ale není pevně spjata s počítačem, nýbrž s bodem v síti Internet, ke kterému je počítač připojen. Tzn., že jinou IP adresu budete mít, pokud se s počítačem připojíte do sítě doma a jinou, když se připojíte v práci nebo ve škole. V současnosti se používají dvě verze IP adresy - verze 4(IPv4) a verze 6(IPv6).

IP adresa verze 4 je tvořena čísly oddělenými tečkami. Kupříkladu IP adresa tohoto webu je v současnosti „46.28.105.142“. IP adresy verze 4 jsou používanější, než adresy verze 6.

IP adresa verze 6 je složena z čísel a písmen oddělených dvojtečkami. Například „2001:200:8002:203:47ff:fea5:3085“.

Zjištění IP adresy

Nejjednodužším způsobem jak zjistit vlastní IP adresu je, že si přes Váš oblíbený vyhledávač najdete web, který vám vaši adresu zobrazí. Takový web najdete po zadání klíčových slov „moje ip“ nebo „my ip“.

Zjištění cizí IP adresy může být složitější.

IP adresa webu(počítače, na kterém je provozován): Když si prohlížíte nějaký web, v adresním poli prohlížeče se vám zobrazuje buď přímo IP adresa(vzácně), anebo doménové jméno, které přísluší IP adrese. Doménové jméno je nejčastěji ve tvaru 2b-b.aaa nebo c3-c.2b2.aaaa, ale může být i delší doménové jméno, třeba ve tvaru g7-g.fff.eee5-5ee.d4.cc.2bbb-2b.aaa .
Z doménového jména lze zjistit IP adresu nástrojem příkazového řádku „nslookup“ takto: V příkazovém řádku se zadá příkaz nslookup a potvrdí klávesou „Enter“(čímž spustíte tento nástroj). Poté se napíše doménové jméno a potvrdí rovněž klávesou „Enter“. V odpovědi, kterou vám vypíše příkazový řádek je kromě požadovaného výsledku-adresy, také adresa počítače, který vám výsledek obstaral.
Tento postup funguje v mnoha operačních systémech stejně nebo podobně.

IP adresa uživatele webu: Weby bývají často nastavené, aby zaznamenávaly IP adresu s časem, především v případě vložení obsahu nepřihlášeným uživatelem. Adresu vám může sdělit provozovatel webu.

Zjištění polohy z IP adresy

IP adresa bývá někomu přidělena. O majiteli IP adresy jsou vedeny záznamy, které se mohou částečně lišit. Ve většině případů se se skutečným stavem shoduje stát adresy a téměř vždy název společnosti nebo jméno člověka. Většina obyčejných uživatelů používá IP adresu, která je ve vlastnictví některého z poskytovatelů internetového připojení. Proto se vám při vyhledávání zobrazí sídlo poskytovatele namísto polohy daného uživatele.
Jsou vytvořené weby, které vám zjistí z IP adresy požadované údaje. Najdete je po hledání klíčovými slovy jako „ip geolokace“, „ip geolocation“, „ip lokalizace“, „ip localization“. Některé takové weby přijímají i zápis doménového jména nebo dokonce zobrazují polohu na mapě. Pokud přijímají zápis doménového jména, nemusíte převádět doménové jméno v příkazovém řádku, jak je popsáno výše.

Doporučuju zjišťovat údaje z více zdrojů, čímž zvýšíte pravděpodobnost správného výsledku.

Závěr

Toto je všestranný způsob. Jsou i jiné. Server(počítač poskytující služby) může zjistit jazyk vašeho prohlížeče; pokud máte v telefonu zaplý příjem bezdrátového signálu, tak vás lze při vhodném nastavení telefonu zaměřit na základě vzdálenosti od vysílačů. Čím je vysílačů víc, tím je zaměření přesnější. Provádějí se i výpočty doby, po kterou zpráva putuje po síti. Vzrůstá počet osvědčení o poloze webů. Osvědčení je však pouze natolik důvěryhodné, jako je důvěryhodný ověřovatel, a ověřovateli jsou většinou soukromé obchodní společnosti.

Po prostudování různých textů o zjišťování polohy v síti shledávám, že Internetu chybí spolehlivý, zaručený a jednoduchý způsob pro všechny uživatele jak zjistit, kde jsou jeho součásti. Zatímco pestrost využití Internetu je čím dál větší, možnosti zjištění polohy zařízení jsou svou obtížností na úrovni internetového pravěku. Protože jsou servery připojeny většinou drátově, zjistit jejích místo s větší přesností běžným způsobem nelze. A to ještě neberu v potaz, že totožnost lze různými způsoby zastřít.


zdroje: Jak na Internet
Wikipedie
Stable.cz