Intro-verze, aneb Jiný návod, jak být úspěšný


zveřejněn: 5. května 2020

poslední úprava: 10. května 2020


Předmluva

Asi všichni známe ty dobře propagované, zřejmě i čtené, reklamou obklopené články na různých neodborných webech, které radí, jak mít lepší život, být úspěšný atd.

Je to prakticky pořád to samé: Buďte komunikativní, dělejte dobrý první dojem (/a co třetí dojem?/), co nejlépe prezentujte sami sebe, zlepšujte schopnost týmové práce. Tyto kecy, které do nás vzdělávací systém hustí už od základní školy mají společné, že podporují pouze extrovertní kvality osobnosti.
Jistě, to vše je potřeba. Ale svět potřebuje taky průkopníky, vynálezce, analytiky, stratégy, inovátory, lidi, kteří vidí věci z nadhledu, přinášejí originální nápady a způsoby řešení. Lidi, kteří z podstaty základu jejich osobnosti preferují samotu, díky které mohou výše uvedené. A takoví jsou zpravidla introverti, bez nichž by dost možná lidstvo technologicky „zůstalo“ v pravěku.

Nebudu tu kompletně obhajovat normálnost introverze, o tom už asi bylo napsáno dost.
Připomínám, že většina zdrojů píše o 25%, někdy i o 30% populace, přičemž všichni se musí v důležitých oblastech života přizpůsobit „extrovertnímu ideálu“ (viz Susan Cain na TED a její bestseller). Musím zmínit jednu věc: Takové ty řeči, že „on/ona je jiný/jiná, má svůj vlastní svět“, značí spíše nesmírnou tupost toho, kdo to říká, než, že by takový člověk chtěl svým způsobem vyjádřit podstatu introverze.

V první větě jsem psal o těch článcích. No a teda níže jsem sepsal na stejný způsob pět „zaručených rad“, jak být úspěšný, jenže se zaměřením na introverty a introvertní kvality osobnosti.

1. Zřekněte se Internetových sociálních sítí

Žádná Internetová sociální síť není ku vašemu prospěchu. Zavrhněte toto zlo!
Navíc, když si o samotě dobíjíte baterky a ve společnosti se vám vybíjejí, Internetová sociální síť pro vás může být něco jako instantní online vysavač energie, protože, jak známo, Internetové sociální sítě umožňují být v jednom okamžiku ve spojení s velmi mnoho lidmi, jejichž počet je teoreticky neomezený.

Případný argument, že Internetovou sociální síť potřebujete pro propagaci firmy je mylný. V roce 2016 Cal Newport na TEDx Talks mluvil o tom, že pokud jsou výsledky vaší práce vzácné a hodnotné, zákazník si vás najde. A já s ním souhlasím.

V širším výkladu se za Internetovou sociální síť dají považovat taky Internetové komunikátory, čímž myslím všechny programy, jejichž hlavní funkcí je chat, tedy psaná komunikace v „reálném čase“.
Zobrazují informaci o tom, zda je osoba online, kdy byla naposledy online a mají další nežádoucí funkce, které dodávají člověku (částečně) podobný pocit, jako by s druhým člověkem osobně hovořil. Aplikace WhatsApp kromě toho umožňuje vytvářet skupiny a sdílet videa, která zmizí přesně za den od zveřejnění.
Mimochodem, nezávislé telefonní hovory přes telefonní sítě bych s riziky Internetových sociálních sítí nijak nespojoval. Ačkoli je to taky elektronická „komunikace v reálném čase“, tak v situaci, kdy se vám nezobrazuje, že je kontakt „online“ a aby jste zahájili hovor, potřebujete stisknout tlačítko a druhá strana musí hovor přijmout, chybí ten pocit propojení, což má naštěstí psychologický účinek takový, že pokud pravidelně nedochází k osobnímu kontaktu, nejste „přáteli“ na Internetové sociální síti, ani nemáte velmi silný motiv, proč zavolat, tak si nezavoláte. V případě že už si voláte, tak si budete volat stále míň a míň, až si volat přestanete.

2. Uvědomujte si důležitost vaší mysli

Vy jste vaše mysl. Vaše mysl je všude, obklopuje vás...
Vnímejte to. Je jako rozhlehlý oceán nebo jako poušť. Hledejte v ní myšlenky, nechte se jimi unášet, ztraťte se v nich...
Ó ano, už cítíte, jak vás vaše myšlenky pohlcují. Interagujte s nimi. Měňte je. Tvořte. Kombinujte. Pohlédněte vdál, zmapujte jejich strukturu. Teď!

3. Vy jste základ, vše ostatní je externí

Buďte sami sebou.
Nemějte vzory. Nesnažte se být jako někdo jiný, v takovém případě budete vždy jen „ve stínu“ takového člověka.
Namísto toho se můžete inspirovat určitými lidmi, které uznáváte. Neinspirujte se ale příliš. Pokud se budete někým příliš inspirovat, stane se takový člověk vaším vzorem. Je důležité, aby jste včas rozpoznali, že se někým inspirujete příliš. Vhodnou metodou, jak zabránit tomu, aby se vaše konkrétní inspirace přetavila ve vzor, je rozdělit vaši celkovou inspiraci na vícero osob.

Přestože výsledkem vaší individuace (nikdy nekončící proces při němž se stáváte více sami sebou; opak je deindividuace), má být mimojiné posílení celistvosti vašeho bytostného Já, neboli Idu (viz Freud), vyvarujte se úplnému odstřižení od názorů, myšlenek, výzkumů atd. ostatních lidí, protože v takovém případě nebudete mít narozdíl od ostatních lidí téměř žádné znalosti, tzn., že by jste při vašem jednání čerpali pouze z vašich životních zkušeností, což by vás extrémně znevýhodňovalo v mnoha životních oblastech.
Proto je potřeba využívat i kolektivního vědění se zapojením kritického myšlení.
Ano, čtěte, čtěte z více zdrojů (ať už weby nebo tištěné zdroje), ale než se ztotožníte s něčím externím (jakákoliv myšlenka, která vznikla jinde, než ve vašem mozku), musí to nejdřív projít přes tvrdé filtry chránící přístup k vaší paměti, z níž bude později čerpáno při veškerém vašem podvědomém jednání (většina času z bdění), jakož i při vědomém rozhodování.

Vše kromě vaší mysli je zpochybnitelné - zpochybnitelné pouze vaší myslí.
Zde zdůrazňuji, že introverze ani individuace není o tom, rebelovat proti všemu a proti všem (samozřejmě, někteří introverti takoví mohou být, ale není to podstata introverze). Pokud chcete, můžete být skvěle začleněni do společnosti a účastnit se mnoha společenských skupin.
Je to o rozhodnutí a o možnostni změny. O možnosti vybrat si, jakým pravidlům, systémům a autoritám se podřídíte, o tom, jaké osoby budete uznávat a o možnosti taková rozhodnutí kdykoliv změnit. Svobodná vůle jednotlivce je něco posvátného.


Mimo téma: Extrémní individuace může způsobit protispolečenské chování různého stupně nebezpečnosti, extrémní deindividuace může způsobit davové šílenství, ztrátu zábran (Německo několik let před 2. světovou válkou až do roku 1945; demonstrace, které se zvrhnou v nepokoje a rabování; fotbalové výtržnictví atd.).


4. Ve volném čase buďte sami, nebo s jedním až dvěma lidmi

5. Poznejte, kdy máte vybité baterky, včas vyhledejte samotu

Je velmi důležité, aby jste věděli, jak moc jste introvertní a podle toho se rozhodli, nakolik omezíte pobyt ve společnosti. Každý člověk je jiný. Pro někoho je akorát jít na večírek každý třetí víkend, někdo to zas jednou za čas rozbalí na parketu a má dost na půl roku.

Nezapomínejte ani na to, že vaše společenská baterie se nevybíjí vždy stejnou rychlostí. Například při filozofických diskusích se vybíjí pomaleji, při poslechu běžného tlachání a drbů rychleji.

Citáty na závěr

Abych toto téma nějak příjemně motivačně uzavřel, vybral jsem několik citátů souvisejících s introverzí (Ale je to skutečně jenom na efekt. Prosím, mějte na paměti, že při četbě ani sdílení motivačních citátů nedochází k zlepšování vašich schopností).
Tady jsou:

„Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné a udělá vynález.“ - Albert Einstein

„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“ - Albert Einstein

„Samotáři mají čas přemýšlet, hledat pravdu, poddávat se zvědavosti. Buďte samotář a váš život bude mít význam.“ - Albert Einstein

„Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane. Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“ - Albert Einstein

„Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel.“ - Seneca

„Ten budiž největší, kdo dokáže být nejosamělejší, nejskrytější, nejodlišnější, člověk mimo dobro a zlo, pán svých ctností.“ - Friedrich Nietzsche

„Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.“ - Marcus Tullius Cicero

„Ať děláme cokoli, má nám záležet na tom co děláme, ne na tom, zda nás někdo vidí.“ - Marcus Tullius Cicero

„Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran.“ - Napoleon Bonaparte

„Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní.“ - Coco Chanel

„Sebekázeň je společnicí samoty.“ - Platón

„Normálnost je vydlážděná cesta: Je to pohodlné po ní chodit, ale nerostou na ní žádné květy.“ - Vincent Van Gogh

„Měj odvahu, aby hluk ostatních názorů nepřekřičel tvůj vlastní vnitřní hlas.“ - Steve Jobs

„Kdo se dívá ven, ten sní, kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí.“ - Carl Gustav Jung


zdroje:
YouTube / TEDx Talks
Citáty slavných osobností