Právo


Zneužití trestního práva v totalitním Československu 50. let

   obhájená diplomová práce


Správní právo v ČR - příprava ke zkoušce


Trestní právo v ČR - příprava ke zkoušce